Byens rum

Byrum som fotografen så dem på en lille tur gennem Nykøbing en sommeraften i juli 2013

Uden at være smagsdommer - så er der vist plads til forbedringer i nogle byrum - døm selv!


Her er du:
Opslagstavlen - Byens rum

En by består af rummelige forløb, som er rammen omkring menneskers færden.

Byens rum er vigtige for vores brug og opfattelse af byen som helhed.

Når der planlægges i en by, skal byens rum medtænkes som en kvalitet, hvor 
belægning, 
sklitning, 
farver, 
beplantning og 
kunst 
skal indgå som en helhed, der tilføjer nye kvaliteter til byens liv.

Kunst i byrummet kan tilføre et byrum nye kvbaliteter - men at det ikke er let, kan man se ved tur gennem Nykøbing - døm selv.

En undersøgelse i september 2005 viste

- at ca. 70 % af borgere og virksomheder mente, 
at kulturarven kan støtte den lokale udvikling

- at over 90 % af danskerne mente, 
at det er vigtigt at bevare og udvikle kulturarven, og lige så mange mange mente, at kulturarven skaber lokal identitet

- at kulturarv er en væsentlig faktor ved valg af bosted, erhversudvikling, 
turisme og 
kommunens udvikling

Med- og modspil

Hvergang ældre bygninger skal tilpasses nye tiders behov, må det ske med omsorg for brugerne og hensyn til den oprindelige arkitektur.

At bygge i en by er modsætningsfuldt.

Opfattelsen af hvad der er grimt, 
smukt eller 
kvalitet, 
er meget vanskelig at definere.

På godt og ondt er vore byer og bybygning et udtrykt for forskellige tiders smag (mode) og tekniske muligheder.

Det er afgørende at bybygningen sker i et samspil med omgivelserne. 

En balance hvor med og modspil mellem nyt og gammelt er afgørende for det endelig resultat.

Kulturmiljø 
- en ressource


Kommunens rolle stiller spørgsmålet:

Hvordan inddrages kulturmiljøperspektivet i de kommende års planlægning?

Kan og vil kommunen bruge dette nye redskab som en løftestang udvikling af 
bybygning, 
erhvervsliv og 
turisme?

Kulturarv er en vigtig ressource og skal derfor bruges som et værktøj i planlægning.

Byrum på kulturstrengen fra Algade til havnen kan betragtes her.

- Sidens top - Forsiden -