Kulturstregen - en vision

I 'Planstrategi 2011 - forslag til debat' har Odsherred Kommune som et indsatsområde skrevet: 

og der skal tages hul på realiseringen af Kulturstrengen i Nykøbing, hvor strækningen mellem Algade og havnen er i fokus.

Her bringer vi et tilbageblik på strækningen, så vi kan følge med i udviklingen.
Billeder fra begyndelsen af 1900-tallet.

Den øverste ende af Havnegade, set op mod Algade.
Bygningen i 2 etager på højre hånd er opført omkring 1900. 
På billedet ses apoteket på Algade. Det blev opført 1906.
Vi kan desværre ikke se venstre side, hvor der lå en gammel lagerbygning.Havnegade set mod Algade fra jernbaneoverskæringen.
De 3 huse på venstre hånd Havnegade 12, 10 og 4 er alle opført omkring 1900.
Billedet er fra før 1916 for 'kassernen', der blev opført 1916 er ikke med.
Huset på højre hånd er nu nedrevet i forbindelse med regulering af Jernbanevej.Havnegade set fra begyndelsen af Havnevej og Egebjergvej.
Første hus på venstre hånd Havnegade 14 er opført omkring 1900.
De to huse på højre hånd Havnegade 11 og 13 er opført  omkring midten af 1800-tallet, måske lidt tidligere.Dette billede er fra før år 1900.
Det viser den gamle accisebod, der lå der hvor skrædder Knut Svenson opførte en ny bygning omkring 1900. På hjørnet af Havnegade og Holst Have.
Det var indgangen til byen fra sydsiden. Resten af Havnegade var ikke bygrunde.Her Havnevej, der fører lige ind til Havnegade 11 og 13. Huset i højre side var beboelseshus m.m. ved gasværket.
Læg mærke til lygtepælen i vejsiden.
Huset i venstre side er Havnegade 14.Her et lidt ældre billede af næsten samme vejstykke.
Læg mærke til det våde engstykke i venstre side. Her blev svineslagteriet bygget i 1914. Det blev senere til Ruwel, der nu er nedrevet.Her strækningen fra havnen ind mod byen set oppefra.
Læg mærke til vandet i venstre side. Det gik helt ind til vejen.Her et billede fra Gasværksvej.
I 1935 skete der et brud på dæmning fra havnen til Ringholm og her kan man se, at fjordens vand når helt ind til krydset Havnegade / Egebjergvej / Kingosvej. Den sidste eksisterede ikke på det tidspunkt.


Nu tager vi et spring på omkring 100 år. 
Her samme strækning som den så ude i 2009.


Havnegade set fra Algade mod Jernbanevej / Holst Have.
Der er sket en lille udvidelse af gaden, men den er stadig ensrettet mod syd i øverste ende.
Havnegade var brolagt i begyndelsen af 1900-tallet. Den øverste ensrettede ende er nu  igen blevet brolagt.
Til venstre frisør og bedemandsforretningDen sydligste ende af Havnegade.
Den store poppel, der ses i højre vejside, er dog nu faldet for øksen.
Til venstre ses kulturstrengens fast food m.m. forretning. og til højre en cykelforretning.Samme strækning, her set fra Holst Have.
Bemærk de 2 blomsterkasser ved hjørnet af Jernbanevej og Marineforenings opstillede 'mine'.
Til højre fodklinik og forretning med græske stenprodukter m.m.Her et kig den modsatte retning.
Ved indkørselen til en lille parkeringplads, kan man komme af med glas og aviser.
Skjult bag træerne i højre side landinspektør kontor.
Træer og buske er dog nu ryddet.Her overgangen mellem Havnegade og Havnevej.
Vådområderne er ikke resten fra dæmningsbrudet i 1935, men blot ujævnheder i terrænnet.
Ved store regnmængder kan vådområder have et større omfang.Her et billede fra næsten samme sted, men det viser det 'grønne område', hvor svineslagteriet og Ruwel lå.
Den ikke nedrevne bygning fra Ruwels tid er nu i en meget sørgelig forfatning - knuste ruder og andet hærværk.Den næste strækning ud mod havnen ser her idylliske ud med mange vilde planter i venstre vejside og træer i højre rabat.
Det er på denne strækning der ligger flere butikker med kunst, men også en skole og en oplagringsplads.Her ender Havnevej og man kan betragte Isefjorden, Egebjerghalvøen og Hornsherred med Kyndbyværket i horisonten.
Til venstre ligger 8 husbåde i havnebassinet.Vender vi os om og ser tilbage mod byen fanger øjet 'Kanalhusene'.
Det er dog kun et fåtal, der er beboet.
Dette i modsætning til de øvrige nybebyggelser på havneområdet.Udover de 2 blomsterkasser og Marineforenings 'mine' er det ikke megen udsmykning, der er at finde på kulturstrengen, dog har nogen forsøgt sig med lidt abstrakt dekoration for at pynte lidt på et vejskilt ved Kingosvej.Og mon ikke det er samme kunstner, der har forsøgt sig på væggen og døren til transformatorstationen på Havnegade.Det er ikke helt samme udtryksform på denne el-kasse ved jernbaneoverskæringen, hvor også den vilde flora stortrives.På et vejskilte ved Jernbanevej henvises til byens kulturhus, der ligger i den anden ende af byen på Vesterbro.På en sommerdag i turistsæsonen kan man opleve lidt nostalgi med gammelt jernbanemateriel.Og her sluttes med næsten samme motiv 100 år tidligere.


Her er du:
Opslagstavlen - Kulturstrengen

Disse annoncer har vi fundet i 
Holbæk Amts venstreblad
i perioden juli-december 1935


Sidens top


Sidens top.

.Sidens top

Sidens top.


Sidens top.


Sidens top.


Sidens top.

Sidens top

Sidens top

Sidens top

Sidens top

Sidens top

Sidens top

 Sidens top - Forsiden -