Byrum - med kunst

Kunst i byrummet kan tilføre et byrum nye kvaliteter - 
her en lille rundtur i Nykøbing - bedøm selvVed indfaldsvejen til Nykøbing Syd er opstillet en stensætning.


På torvet i Nykøbing er opstillet flere stensætninger.

Sidens top

Både langs husrækkerne og midt på torvet.


Ved indgangen til svømmehallen er opstillet 3 sæt høje tilhuggede sten samt en samling mindre af beton.

Sidens top


Udsmykning på gavl på Nordgårdshallen

Sidens top


Opstilling af figurer ved indgangen til Borgerservice

Sidens top


På Algade er opstillet en figur i rustfri stål med titlen 'Napoleon'.


Udsmykning på gavl på AlgadePå Holtets Plads denne stensætning - set forfra og bagfra.

Sidens top


Med stensætning i baggrunden ses busten af Frederik VII opsat 1876.


Ved bibloteket samling tilhuggede sten og en farvestrålende figur af metal.


Nærbilled af enkelte tilhuggede sten.

Sidens top


På byens legeplads er opsat en betonstensætning i terrasse.


De enkelte sten er påsat dekorerede fliser. Flisernes motiver er udført af meget unge kunstnere.


Andre motiver fra de unge kunstnerers hånd.

Sidens top


På Nykøbing havn er opsat disse 3 figurer i sten. Arealet ved husbådene de er opstillet på er nu blevet indhegnet og uden adgang for uvedkommende - men de kan da betragtes på afstand.


Her er du:
Opslagstavlen
Byrum med kunst

En by består af rumlige forløb, som er rammen omkring menneskers færden. 

Byens rum er vigtige for vores brug og opfattelse af byen som helhed.

Når der planlægges i en by, skal byens rum medtænkes som en kvalitet, hvor 
belægning, 
skiltning, 
farver, 
beplantning og 
kunst 
skal indgå som en helhed, der tilføjer nye kvaliteter til byens liv.


 Sidens top - Forsiden