Havneområdet


Havnen oplevede som trafikhavn sin storhedstid frem til 2. verdenskrig. Siden blev trafikken mindre og mindre på havnen og i 1979 blev havnen opgivet som trafikhavn og der blev bygget en marina til lystbåde vest for havneområdet op mod Grønnehave skov.

I 1990'erne blev de oprindelige bygninger på havnen revet ned og erstattet af boligbyggeri og husbåde. Hermed forsvandt et kulturmiljø for altid.

Byggeriet i den nye bydel på Nykøbing havn kom på godt og ondt til at mangle det oprindelige kulturmiljø at måle sig med. Her blev desværrre ikke brug for 'med- og modspil'.


 

Her er du:
Opslagstavlen - Havneområdet


"Vi vil allernådigt have, at der forundes Nykøbing Kjøbstad i Sjælland til Opførelse af bemeldte Skibsbroe for Skibe af 8 à 9 Fods Dybgaaende af den Odsherredske Jordebogskasse et Laan på følgende Vilkaar:"

Byens mangel på en ordentlig havn og dermed følgende besværlige udskibningsforhold gjorde det vanskeligt for Nykøbing at konkurrere med Kalundborg og Holbæk.

I 1836 sendte byen et bønskrift til kongen om støtte og kongelig støtte blev havnen bygget og taget i brug i 1840.

I 1860 byggede man et saltværk på Nykøbing havn. Bygningen blev revet ned i midten af 1980'erne. 

Saltværket indgår i foreningen logo.

- Sidens top - Forsiden