GAMLE NYHEDER


I Holbæk Amts Venstreblad har vi fundet nogle 'gamle nyheder' om Nykøbing og personer med tilknytning til byen. 

Holbæk Amts Venstreblad udkom første gang 1. april 1905.

De blå årgange er dem vi p.t. har fået gjort tilgængelige.

1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 

1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 

1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 19241925 - 1926 - 1927 - 1928 - 1929

1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 19341935 - 1936 - 1937 - 1938 - 1939

1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 

1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 

1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 

Den 1. april 1970 blev Nykøbing Kommunen til Nykøbing-Rørvig Kommune.

Holbæk Amts Venstreblad blev i sommeren 2011 til Nordvestnyt.
Vi håber, at avisen også fremover vil bringe omtaler og oplysninger om lokalsamfundet, således at det for kommende "lokalhistoriker" er muligt at hente relevant stof til brug i lokalhistoriske sammanhænge.

- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Gamle nyheder

Nordvestnyt i Holbæk har velvilligt givet os adgang til gamle årgange af Holbæk Amts Venstreblad.

Vi har også foretaget et skønsomt udvalg af annoncer, der blev bragt i avisen i den periode, de gamle nyheder stammer fra. De er med til at give et indtryk af tiden.

Vi ved godt, at nyhederne og annoncerne ikke giver et fuldstændigt billede af Nykøbing på det pågældende tidspunkt, hvorfra nyhederne og annoncerne stammer, dels er det jo kun en del af de gamle nyheder, vi bringer og dels havde avisens redaktion jo allerede valgt, hvad de ville bringe.

Holbæk Amts Venstreblad var i gamle dage en avis, der politisk var orienteret mod 'Radikal Venstre', hvilket også omtaler og annoncering i nogen grad kan bære præg af.

Vi har valgt, at gengive omtaler fra avisen med den skrivemåde, der blev benyttet i avisen - altså eventuelle stavefejl, forkert retskrivning m.m. er ikke vor fejl, men en gengivelse af nøjagtigt det, der stod i avisen.