Nykøbing-Rørvig TAXAs historie:Nykøbing TAXA blev officielt stiftet den 17. juli 1964, da nogle lillebilvognmænd havde afholdt nogle møder for at oprette et fælles bestillingskontor.

De 4, som oprettede interessentselskabet Nykøbing TAXA, var: Vognmand Ejner Madsen, Algade 56, Nykøbing Sj. - Vognmand Jens Petersen, Jernbanepladsen, Nykøbing Sj. - Vognmand Ebbe Petersen, Grønneparken 11, Nykøbing Sj. - Vognmand Johannes Mortensen, Klintevej 4, Nykøbing Sj.

Oprindelig var de 4, så blev de 8, og man fik ganske langsomt flere og flere bevillinger, hvor man først fik to nye bevillinger, og reservebilen blev også solgt til en ny vognmand med bevilling, så man nu kom op på 11 bevillinger indtil man havnede på 13 bevillinger.

Da en lillebilvognmand, Alfred Jensen i Rørvig, døde, blev det andet TAXI selskab, Rørvigbilen, ved Niels Børge Madsen, tilsluttet Nykøbing TAXA den 1. maj 1972, og hans chauffør, Hans Leth fik også bevilling en måned efter til Nykøbing TAXA den 1. juni 1972, så nu ændrede man navn til Nykøbing-Rørvig TAXA.

Da Nykøbing-Rørvig Kommune vedtog at lave en gennemkørselsvej fra Strandstræde hen forbi Stationen, nedlagedes Postmesterstien og man navnegav den nye tilkørselsvej ”Jernbanevej”, og her lå Nykøbing TAXAs kontor så i vejen for projektet.

Efter adskillige møder med kommunen og Odsherreds Jernbane, enedes man om at etablere et kontor, som skulle bygges mellem stationens ventesal/billetsalgs bygning og Rutebilstationen.

De fleste husker sikkert en løbende ballade mellem de to Taxi-selskaber i byen, og de endte først den 1. august 2005 da TAXA opløste sig selv.


- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - TAXAs historieHer en forkortet udgave af TAXA's historie

Se hele historien om  Nykøbing-Rørvig TAXA på Odsherred Wiki

Samlet af S. Ole Clausen.
Medlem af
Nykøbing-Rørvig TAXA i 10 år

Reklame:
Det er ikke alt, der kommer på Wiki'en, men her en lille histore fra det virkelige liv om en
TAXA-mands oplevelse

De implicerede glemmer nok ikke hændelsen, det gjorde TAXA-maden i hvert ikke. Fortalt af
S. Ole Clausen, vogn 6
Nykøbing-Rørvig TAXA