Konvolutten
fra boghandler Helms i Nykøbing indeholdt 

Holtets Plads

Hotel Phønix på Algade (Torvet)

Algade, Helms boghandel 2. hus på højre

Jernbanestation og posthus

Kirkestræde, musæumsbygningen

Lindealle

Ringholmsdæmningen

Grønnehavehus

Nordstrand, Kattegat

Stranden ved Skærby

Badestrand nord for Nykøbing (Nordstrand)


- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - KonvoluttenPoul Helms havde på Algade 32 i Nykøbing boghandel fra 1901 til sin død i 1941.

Helms var en ivrig fotograf og tog mange billeder med motiver fra Nykøbing og det nordlige Odsherred. 

Han fik fremstllet mange postkort gennem perioden, han var boghandler.

De 12 billeder er alle miniatureudgave af nogle af Helms postkort.

Motiverne fra Nykøbing må være fra første halvdel af 1930'verne.

Møllen på Ringsholmsdæmningen væltede i februar 1935 i forbindelse med et dæmningsbrud, og det ser ud til, at Algade ikke længere er brolagt, hvilket ændredes i 1930.

Her kommer så nogle annoncer fra samme periode hentet i Holbæk Amts Venstreblad.


Den ene boghandler med telefon nr. 6 var Poul Helms. Swn anden med telefonnummer 123 var Gunnar Rasmussen, som var udlært hos Helms, men startede selvstændig boghendel.

Boghandler Helms konkurrent boghandler Gunnar Rasmussen var den flittigste til at reklamere i Holbæk Amts Venstreblad. 

Gunnar Rasmussen fik også fremstillet postkort, men også salg af grammofonplader skete på Algade 18, hvor hans boghandel havde til huse.

Overfor boghandler Helms have isenkræmmer Knud Larsen til huse.

Overfor boghandler Rasmussen lå manufakturhandler Frederik Rodian


Reklame: