Gamle dageNykøbing omkring 1832
TrykAlgade 33, hvor byens apotek lå fra 1812 til 1973Sindsygehospitalet (SNS) da det var nyt


TAXA i Nykøbing


En læser af hjemmesiden har sendt os denne konvolut


Købmanden på hjørnetFiskeri og sejlads

Det var havet, der skabte den lille flække, der senere blev til Nykøbing. Sildefiskeriet i middelalderen og sejlads på Isefjorden var vigtig for byens eksistens som købstad. Isefjorden gav via Roskilde Fjord og Holbæk fjord forbindelse til de storre byer dybt inden på Sjælland.Torvet


Algades brede del var tidligere byens torv. Byens rådhus lå i 1600-tallet på torvets nordside lige øst for Svanestræde ved indgangen til den brede del af gaden. Et nyt rådhus på Algades sydside vest for Strandstræde opførtes i 1805. Bygningen blev nedrevet i 1893 og erstattet af en teknisk skole og et sprøjtehus.


Her er du:
Gamle dage -

Gamle nyheder fra

Mere om gamle dage under
Aktiviteter og Opslagstavlen:

Torben Andersen om familien Windeløv og Bessie Gideon om Algade i 1930'verne.

Ole Clausen om rutebildrift i Odsherred.

John Richter med stille lune om familien Vedde og dens indflydelse på Nykøbing og dens erhvervs- og forretningsliv.

Kulturstregen med billeder fra begyndelsen af 1900-tallet og 2009

Reklame
- Sidens top - Forsiden -