GAMLE NYHEDER fra 1935

Fra 1935 er der fra perioden januar - marts omtale af:  

 • En smuk Nytaarsgave
 • Kreaturslagteriet ved Odsherreds Slagteri bliver nu Virkelighed
 • Højrebladet skifter Redakter i Nykøbing
 • Nykøbing Byraad
 • En Vandkatastrofe over Nykøbing Sj

Fra 1935 er der fra perioden april - juni omtale af:

 • Arbejdet paa Ringholmdæmningen
 • Kort Byraadsmøde med mange Sager
 • Opsigtsvækkende Vejplaner paa Tryk i „Odsherreds Tidende“
 • Dødsfald. Indehaveren af Dampvaskeriet August Pedersen
 • 60 Aar. Maler Hannibal Lund
 • Grønnehavehus
 • Fra 2. til 1. Grad
 • Fiskerihavn ved Nordstrand
 • Silkeborgsystemets Indførelse i Nykøbing
 • 80 Aar. Fhv. Skomager N. Petersen, Lindeallé
 • Forsøgshønseriet Grønnehave
 • Skærby-Skydebanen solgt for 10,000 Kr
 • Odsherred som Turistland
 • Nykøbing bygger Alderdomshjem paa Præstemarken
 • Tømrermester N. Frandsen
 • En rigtig St. Hans

Fra 1935 er der fra perioden juli - september omtale af:

Fra 1935 er der fra perioden oktober - december omtale af:

- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Gamle nyheder 
Gamle Nyheder fra 1935


Læs om perioden

januar - marts 1935

april - juni1935

juli - september 1935

oktober - december 1935

Annoncer: