GAMLE NYHEDER fra 1932

Fra 1932 er der fra perioden januar - marts omtale af:

 • Passagen til Sindssygehospitalet
 • Fhv. Bankdirektør Jacob Hansen død
 • Højby Sogneraad vil ikke slippe Mosby.
 • 70 Aar - fhv. bagermester J. Hansen

Fra 1932 er der fra perioden april - juni omtale af:

 • Fhv. Toldforvalter Knoph død
 • Byraadet vil ikke modsætte sig Mosebys indlemmelse
 • Dødsfald. Fhv. økonom paa Nykøbing Sygehus Laurits Nielsen 
 • Nykøbing A-Hold og Vig spillede lige op
 • Tvangsaukion over Anneberggaarden
 • Nykøbing Folkebibliotek afholdt sin årlige generalforsamling
 • Den idylliske skovsti
 • Organistembedet i Nykøbing

Fra 1932 er der fra perioden juli - september omtale af:

Fra 1932 er der fra perioden oktober - december omtale af:

I Holbæk Amts Venstrblad var der den 24. december en artikel  benævnt:
Fra diligencen dage

Artiklens forfatter var lokalredaktøren for Holbæk Amts Venstreblad i Nykøbing C. V. Christensen. 

Læs juletillægget 'Fra diligencen dage'.


- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Gamle nyheder 
Gamle Nyheder fra 1932


Læs om perioden

januar - marts 1932

april - juni1932

juli - september 1932

oktober - december 1932

Juletillæg:
Fra diligencen dage

Annoncer: