GAMLE NYHEDER fra 1931

Fra 1931 er der fra perioden januar - marts omtale af:

 • Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri
 • Gratis biltur til skolen
 • Musæumsforeningens generalforsamling
 • Færdselsreglerne i Nykøbing
 • Udvidelsen af Nykøbing Brugsforening
 • Nykøbing og rutebilerne

Fra 1931 er der fra perioden april - juni omtale af:

 • Strationsforstander O. Petersen søger sin afsked.
 • Ingen færdselsregulering for cyklister
 • Mejeriet Billesborg halvaarlig Generalforsamling
 • „Ringholm“ skifter Ejer
 • Dyrskue og fest i Nykøbing

Fra 1931 er der fra perioden juli - september omtale af:

Fra 1931 er der fra perioden oktober - december omtale af:

I Holbæk Amts Venstrblad var der den 24. december en artikel  om de gamle købmandsgårde i Nykøbing. 

Artiklens indhold var for størstedelens vedkommede oplysninger, der stammede fra bankdirektør Jacob Hansen, hvis far var den første manufakturhandler i byen. 

Læs juletillægget 'Den gamle købmand fortæller'.


- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Gamle nyheder 
Gamle Nyheder fra 1931


Læs om perioden

januar - marts 1931

april - juni1931

juli - september 1931

oktober - december 1931

Juletillæg:
Den gamle købmand fortæller

Annoncer: