GAMLE NYHEDER fra 1929

Fra 1929 er der fra perioden januar - marts omtale af:

 • Tyfusepidemien i Nykøbing
 • Landets ældste kobbersmed
 • Renovationssagen i Nykøbing
 • Dæmningsbrud ved Kongeengen
 • En udvidelse af Nykøbing Vandværk til 40,000 Kr.
 • Dødsfald - gårdskarl Niels Larsen
 • 103 grundejere ønsker W. C.
 • Nykøbing Byråd
 • Landmandsbanken køber ejendom i Nykøbing
 • Det radikale Venstres kandidatlister i Nykøbing

Fra 1929 er der fra perioden april - juni omtale af:

 • Den ny sprøjtes demonstration
 • Andelsmejeriet „Billesborg" - halvaarlige Generalforsanihng.
 • Stor ejendomshandel i Nykøbing
 • Nykøbing Kirke under restaurering
 • Nykøbings Tip-Top-Brandvæsen demonstreres.
 • Dyrskuepladsen
 • St. Hans Aften i Nykøbing
 • Man glemte den rejsende

Fra 1929 er der fra perioden juli - september omtale af:

Fra 1929 er der fra perioden oktober - december omtale af:


- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Gamle nyheder 
Gamle Nyheder fra 1929


Læs om perioden

januar - marts 1929

april - juni1929

juli - september 1929

oktober - december 1929

I januar måned 1929 btagte Holbæk Amts Venstreblad en artikel med titlen:
Hvor Fortidens Minder gemmes.
Odsherreds Folkemuseum i Nykøbing
Læs den her.

I december måned 1929 bragte Holbæk Amts Venstreblad en artikel med titlen:
Fra Sindssygehospitalets By ved Nykøbing S.
En lille Oversigt over den betydningsfulde Statsinstitutions Tilblivelse og hidtidige Udvikling
Læs den her.
Meddelelser: