GAMLE NYHEDER fra 1928

Fra 1928 er der fra perioden januar - marts omtale af:

 • Nykøbing Byråd
 • 70 år - maskinbygger Hans Jensen
 • Reservebetjenten i Nykøbing
 • Forretningsoverdragelse – bagerforretning
 • Sammenslutning af Biografteatrene i Nykøbing
 • 80 år - fhv. bankdirektør Jacob Hansen
 • Nykøbing Havns budget
 • Odsherreds Turistforening
 • Falske 2 kroner i Nykøbing
 • En Fabrik for Vejmaterialer i Nykøbing
 • Der blev ikke ændret en tøddel i Nykøbing Budget
 • Tvangsauktion over Ringholm
 • Statsbetjent Bygballe suspenderet
 • Nykøbing Borger- og Realskole
 • Nykøbing Borgerstiftelse

Fra 1928 er der fra perioden april - juni omtale af:

 • Slagtedirektør Pedersen opsagt
 • En ny slagterigeneralforsamling
 • Byen, egnen og rutebilerne
 • Byråds møder
 • Nævningegrundlisten i Nykøbing
 • Uroen i Odsherreds Slagteri
 • Nykøbing Håndværkere til Fest – 60 års jubilæum
 • Billesborg Mejeri går over til afregning efter fedt
 • Statsbetjent Bygballe genindsættes i sin stilling
 • Nykøbing skal have en flagalle
 • Dronning-Margrethe-Spillede
 • Organist Munch død
 • Det nye vejmateriale
 • Vandforsyningen i Nykøbing

Fra 1928 er der fra perioden juli - september omtale af:

Fra 1928 er der fra perioden oktober - december omtale af:


- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Gamle nyheder 
Gamle Nyheder fra 1928


Læs om perioden

januar - marts 1928

april - juni1928

juli - september 1928

oktober - december 1928

I juni måned 1928 var der en kronik i Holbæk Amts Venstreblad med titlen:

Minder om Grundtvig i Odsherred

Læs den her.
Annoncer:Meddelelse:Det var i august 1928, at Holbæk Amts Venstreblad helt overgik til brug af latinske bogstaver i avisen. Hidtil havde læsestoffet været bragt med gotisk skrift og kun en del annoncer havde været bragt med latinske bogstaver.

Så herfra og tilbage i tiden har vi måttet tyde de gotiske bogstaver, hvilket vi har gjort os de hæderligste anstrengelser for at gøre rigtigt.

Hvis det for nogen kniber at læse ovenstående omtale, bringer vi her en gengivelse med latinske bogstaver sådan som vi læser det gotiske:

Et Bilsammenstød

skete i morges paa hjørnet af
Grundtvigsvej og Nordvestvej i
Nykøbing. En Bil tilhørende
Vognmand Laurits Jacobsen kom kørende fra Byen mod Nordstrand.
Fra Vestre Lyng kom Smedemester C.F. Petersen kørende i sin Bil, og i Vejkrydset vædrede han Jacobsens Bil i Siden, saa denne blev slemt ramponeret. Men heldigvis kom ingen Mennesker til Skade.