GAMLE NYHEDER fra 1922

Fra 1922 er der fra perioden januar - marts omtale af:

 • Odsherreds Slagteri
 • Banken, der skal rejse sig på brandtomten
 • Den glemte arrestant søger wrstatning
 • Til værn mod stormfloden
 • Den største tid af døgnet er havnen tilgængelig for smuglere
 • Boligforholdene i Nykøbing
 • De vækkede statsbetjenten
 • Dødsfald - malemester Chr. Christoffersen
 • Dampskibsekspeditør Rasmussen død
 • Toggangen paa Odsherredsbanen
 • Nykøbing byråd
 • En billig fyldepen
 • Gaden sank
 • Skal Turistforeningen dø?
 • Nykøbing må udskrive ekstraskat *)
 • Grønnehavegårdens udstykning
 • Kirkestriden i Nykøbing
 • Nykøbing Borgerstiftelse

*) I forbindelse med denne omtale er der 2 lange referater fra byrådsmøder, som det kan være interessant at læse. De kan læses her.

Fra 1922 er der fra perioden april - juni omtale af:

 • Nævningegrundlisten i Nykøbing
 • Et læst værk
 • Nykøbing Byraad
 • Jernbaneoverskæringen ved Grønnehavestræde
 • Nykøbing Tennisklub
 • Arbejdernes demonstration i Nykøbing
 • Ny dyrskueplads
 • Torvehandelen skal kaldes til Live
 • Huslejenævnet bibeholdes
 • Engmosestien godkendt
 • Lærerkaldelse – Sembach
 • Den nye havn fuldt belagt
 • Dyrskuet i Nykøbing
 • Den nye sygebil
 • Som i Frode Fredegods dage

Fra 1922 er der fra perioden juli - decemer omtale af:

- Sidens top - Forsiden

Her er du:
Gamle dage - Gamle nyheder 
Gamle Nyheder fra 1922


Læs om perioden

januar - marts 1922

april - juni1922

juli - december 1922

Annoncer: