Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter


Foreningens vedtægter er ændret på generalforsamlingen den 19. marts 2015.

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget af det nødvendige antal medlemmer ifølge de hidtil gældende vedtægter.

Vedtægterne er tilgængelige som PDF-fil her.


Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing Sj. og egnens historie samt arbejde for bevaring af kulturhistoriske værdier.

Formålet søges fremmet ved samarbejde med myndigheder, institutioner og andre foreninger.

Foreningens virksomhed kan udøves blandt andet ved:

Møder og foredrag.

• Oplysnings- og formidlingsvirksomhed, herunder nyhedsbreve og hjemmeside.

• Indsamling af arkivalier, der overdrages lokalarkivet.

• Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning yde støtte til formidling af lokal historie.


Her er du:
Foreningen - Vedtægter


logo- Sidens top - Forsiden