Byvandringer i 2013Byvandringen starter på kirkegården, hvor Finn Mørup byder velkommen og fortæller om turen.


Her på byvandringen den 10. juli er der standset op på parkeringspladsen ved Amtsstuegården og Finn Mørup fortæller om Nykøbings historie.


Solen står lavt og byvandringen er nået til Brændergården, hvor der fortælles om de mange brændevinbrædere, som har været i byen.


Byvandringen på vej tilbage til Holtets Plads efter en rundtur i det område, der udgjorde middelalderbyen.


Her er du:
Aktiviteter - Afholdte aktiviteter - Byvandringer i 2013

Støt foreningen 
bliv medlem


På byvandringerne får deltagerne en oversigt den del af byen turen omfatter.

Ingen kender Nykøbings alder eller oprindelse.

Byen må have eksisteret, da man i lloo-tallet begyndte at opføre stenkirken.

Nykøbings middelalderhistorie er stort set uskrevet.

Bygningshistorien er baseret på meget tilfældige fund, ikke mindst fordi husene er bygget på fundamenterne af tidligere bygninger i de ældste gader.

Selve gadenettet er formentlig i hovedtrækkene uændret.

De ældste bykort fra 1600-1700-tallet viser dog veje som i dag er forsvundet fra bymidten. Bebyggelsen har sikkert, her som andre steder, været tæt og trang.

Det naturlige opland var Odsherreds krongods, i alt otte sogne, og bønderne her ansøgte 1734 kongen om at måtte levere korntiende i Nykøbing i stedet for som hidtil i Kalundborg. 

Det blev bevilget, og herefter øgedes samhandelen mellem by og opland stærkt. 

I 1757 indførtes to ugentlige torvedage i Nykøbing, hvor egnens bønder falbød deres varer til byfolkene. 

Byens købmænd aftog ikke blot kornafgrøderne, men solgte også hørkram til bønderne. 

Samtidig fik byen slagter og senere også bager. Og et vigtigt erhverv blev brændevinsbrænderiet.

I 1798 byen havde ca. 600 indb. Ingen havn og temmelig ussel.

I 1830 byen havde ca. 900 indb. Byen er temmelig driftig men dog stadig ussel stand – ingen havn.

...

På Holtets Plads slutter byvandringen og vi kan konstatere, at trods tidens tand er byen endnu værd at gæste og gå på opdagelse i. 

I Nykøbing er der stadig mange værdifulde købstadsmiljøer, der er værd at tage vare om. Men det er en skrøbelig arv.

- Sidens top - Forsiden